LOGO-NGANG-2

“Tặng EBOOK BỘ CÂU HỎI KHAI VẤN ĐỊNH VỊ NHÂN HIỆU”

Trong Ebook Định Vị Nhân Hiệu này, bạn sẽ được biết về Bộ câu hỏi giúp bạn Định Vị Nhân Hiệu Chuyên Nghiệp Từ Gốc mà những Doanh Nhân Thành Công đã khám phá và thay đổi cuộc sống của họ để từ một người bình thường đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng và đạt được Hạnh Phúc, Thành Công Thịnh Vượng trong cuộc sống.

*This is 100% FREE training, no credit card required.

Cảm Ơn Thầy Cô Đã Đăng Ký Khóa Học.

CHỈ CÒN MỘT BƯỚC NỮA THÔI... 80%

Thầy Cô vui lòng chuyển khoản theo thông tin bên dưới gửi và giữ lại biên lai CK để được Duyệt Tham Gia vào Nhóm Kín

Thông tin chuyển khoản ngân hàng Ngân hàng:

Vietcombank Số tài khoản: 053.100.219.6622

Chủ tài khoản: Le Kim Sang

Số tiền: 4.998.000đ ( nếu CK ngay chỉ còn 599K)

Với nội dung: Hovaten_Sdt_AI4teacher

6.3png

Hẹn gặp lại thầy cô trong bên trong khóa học!