Ngạc Nhiên Với Các Chiến Dịch Bão Của Dan & Russell

Khi Sư Phụ Dan Kennedy & Đại Ca Russell Brunson xuất chiêu!!!Ta nói đỡ không có nổi mà!!!Russell mua lại cty của Dan Kennedy là mình đã thấy nước cờ quá hay rồi.Đại Ca Russell sẽ bán các Combo của ảnh cho Data của Sư Phụ Dan. Rồi bán các Combo của Sư Phụ Dan cho Data có sẵn …

Ngạc Nhiên Với Các Chiến Dịch Bão Của Dan & Russell Read More »